Muluti yomuhulu wasikolo utamezwi manaka

Windhoek

Kutamiwa kwa cwanuňu fa kwa muluti yomuhulu wa sikolo sa Simataa Senior Secondary School wa lilimo ze mashumi aketalizoho kazepeli mwa silalanda sa Linyanti mwa sikiliti sa Zambezi yali mwasikwata sababasweli kubulaya litou kalibaka lamanaka azona atokwahala ahulu, kutisize lipulelo fa sikolo kafo natompeha ahulu kamikwa yeminde.

Muluti yomuhulu kiyomumwi kubabane babatamilwe baba akalezwa mwa linkungulu zetalu zebulailwe mwabusholi bwalifolofolo. Sibuwabuwi wa Liluko Lazanaheni ni Bupoti, Romeo Muyunda mabani upatululezi ba New Era kuli, silimo se kubulaiwa kwa litou kupahami ahulu, kutisa palo mwa mashumi asilezi kaze supile zesebulailwe kuzwa kweli ya Sope. Mwamikwa yeswana mwa Muyana liembele zetalu nelifumanwi libulailwe mwa Etosha National Park, kutisa palo ya liembele zebulailwe silimo se mwa 37, kacwalo liembele zesebulailwe kuzwa ňohola kaufela lifita fa 162. Utalusize kuli, liembele ze 43 ki zesebulailwe kakuzuma isi kamulao kuzwa kweli ya Sope kungelela ni siembele senesibulailwe kwa sibaka sa silelelezo ya lifolofolo sa Erindi.

Muyunda utalusize kuli bolyaminzi ki baneba lumile zebe babeleki ba liluko lanaheňi hasebafumani folofolo yemwi yenebulailwe. Folofolo yemwi yenebulailwe nefumanwi kala 11 Yenda mi zemwi zepeli nelifumanwi kala 16 Yenda kwa Salambala Conservancy. Mwalipatisiso bamulao bafumani manaka amane, tobola yamufuta wa .375 yakuzumisa, yebeilwe sihoho ni mukwa omumumwi otiba mulumo kusayakwahule, tipa, silepe mane ni malumo amaňataňata. Muyunda uize, tou yemwi manaka ayona hasikafumaneha kale. Kuzwateni, baba-akalezwa babalalu kungelela cwalo ni muluti yomuhulu wa sikolo nebatamilwe. Taba ya bulengwami bwakuzuma isi kamulao neikwaluzwi kwa nkambe ya sipokola ya Ngoma mi baba-akalezwa nebabile fapili amuatuli wa mulao kala 19 ni 20 Yenda,kafoo nebahanezwi kulifa pene ya kulibelela muzeko wabona kwande atolongo.

Yomuhulu wa sikolo sa Simataa Senior Secondary School nazibahalizwe kalibizo la John Lutibezi. Babamwi kubona ki bayahi banaha Namibia, Samunzala Vasco Samunzala ni Meki Mbanga kona kubeya mwna wa naha Zambia, Stainely Wamunyima ya taluswa kuli u nyezi muyahi wa Namibia. Yomuhulu wa sikolo nalifile N$5000 ya kulibelela muzeko kwande atolongo ni kulaelwa kuli anoipiha habeli kazazi fa nkambe ya sipokola sa Chinchimane. “Ze neli lipiho kuzwelela kwa sichaba. Lwaitumela kwa chiseho kuzwelela kwa sichaba kuba ni maifefe ni kubihela ba likolo lanaheňi ni bupoti.

“Ki mukwa otabisa kubona kuli sichaba kikale siyema mwahalimu kulwanisa taba ya kuzuma isikamulao. Lususuweza sichaba kuzwelapili kuikopanya niluna, ilikuli lute-luyemisa kuzuma litou ni liembele isi kamulao,”kwa talusa Muyunda.

October 2016
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31